Xenofanés
B 7

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana

Na
Předsokratiky

 

1


37

Pýthagorovo přecházení od jednoho ke druhému
dosvědčuje i Xenofanés v elegii, která začíná takto:

          Nyní však přejdu k jiné řeči, ukáži cestu.

O něm samotném pak říká, že se to s ním má takto:

          Když jednou procházel kolem týraného štěněte,
             měl nad ním lítost a pronesl tento výrok:
          „Ustaň a už je netluč, vždyť je to duše muže, přítele,
             kterou jsem rozpoznal, slyše, jak zazněla."
 


Díogenés Laertios VIII, 1, 36