Xenofanés
B 18

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana

Na
Předsokratiky

 

1

3

Bohové neukázali smrtelníkům všechno,

nýbrž když časem hledají, naleznou lepší.
 


Stobaios, Eklogai 18, 2, Florileg. 29, 41