Pro Ústav filosofie a religionistiky

Filosofické fakulty UK

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

(Poslední aktualizace:  23. 9. 09) 

Zpátky na
domovskou stránku
fysis.cz

 

 


 Školní rok 2009 / 10

Pro FF budu mít tyto kurzy (přednáším jen jako externista na smlouvu):

Anotace kurzů v podobě a taky .DOC a taky .PDF (níže jsou .HTM)

 Platí od 30. 9. 2009

   Uvedení k filosofii  -  oba semestry

   Presokratici - oba semestry

   Řecké obrázky I  -  zimní semestr

   Řecké obrázky II  -  letní semestr

   Konzultační hodiny:  Středa od 12:30 do 13:30 v místnosti 225m (nám. Jana Palacha).
   Je možné se domluvit taky na jiný čas, nejlíp e-mailem:
zde@fysis.cz, nebo za mnou zajít na Přírodovědu.
   Nepravidelné výpadky oznamuju na těchto stránkách v rubrice
Vzkazy.

Moje kurzy v minulých letech


Anotace a rozvrh kurzů:


   
Uvedení k filosofii  - ASZFS0002,   2/0 -,  2/0 Zk

   nám. Jana Palacha, v posluchárně 131 - Středa od 15:50 - oba semestry.

   Splňuje celofakultní povinnost "neoborové filosofie", zvanou také "filosofie ve společném základu".

   Anotace:

Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, přesto časté odkazy na "dějiny filosofie" a na problém dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování moudrosti?

   Upozornění:

Po minulých zkušenostech dávám předem na vědomí ctěným posluchačům, že tento kurs není míněn jako nejsnadnější z paralelek "pro neoborové studenty".
Nepředpokládá žádné znalosti, ale spojení bazální inteligence a zájmu o věc, protože jinak by to byla ryzí nuda a mus.

   Atestace:

Zkouška u přednášejícího, obvykle ústně. Na základě alespoň dvou z těchto položek:
1. Obsah přednášek.
2. Marcel Detienne: Mistři pravdy v archaickém Řecku, nakl. Oikúmené, Praha 2000.
3. Miroslav Petříček: Úvod do současné filosofie, nakl. Hermann a synové, Praha, několik vydání v průběhu 90. let.
4. Zdeněk Kratochvíl: Filosofie mezi mýtem a vědou (od Homéra po Descarta), v tisku v nakl. Academia Praha pro podzim 2009 (asi říjen) - nelekněte se, půjde jenom menší podmnožinu toho.
Individuálně je možné domluvit jinou literaturu podobné úrovně a rozsahu.

   Podrobný sylabus je k dispozici, taky .RTF a .PDF.

 

   Presokratici - AFS100070,   2/0 Z,  2/0 Zk

   Celetná 20, místnost 208 - Čtvrtek 10:50

   Anotace:

Řecké myšlení archaické a raně klasické doby. Kurs nepředpokládá znalost řeckého jazyka, nýbrž ochotu ke vstupu do originálního pojmosloví a práce s ním. Celé se to odehrává v -6. a -5. století, tedy předtím, než vznikne to, čemu se přinejmenším od Platónovy doby říká "filosofie".

Letos to bude ovlivněno mou prací na knížce "Myšlení archaické Iónie a jejích dědiců" a inspirací kosmologickými modely, které představil Dirk Couprie.

Nejprve tedy úvod o žánrech, výrazových prostředcích, zachování textů a myšlenek, o interpretačních tradicích. Pak od mythografů a Míléťanů dál, s důrazem na iónské myšlení i na souvislosti s poezií, astronomií a lékařstvím.

Pracovní překlady a poznámky jsou na tomto webu v rubrice Předsokratici.

    Atestace:

Zápočet (ZS) za 1 seminární práci = (po konzultaci) referát článku, rešerše tématu, interpretace pramenného textu, komparace sekundárních interpretací, překlad sekundární interpretace apod.
Zkouška (LS) za zvláště dobrou (publikovatelnou) práci a kvalifikovanou diskusi jejích kontextů. Nebo za ústní zkoušení v individuálně domluveném rozsahu.

   Podrobný sylabus je k dispozici, taky .DOC a .PDF.   Řecké
obrázky I -  AFS100160,   2/0 Z,  jen zimní semest

   místnost 217, nám. Jana Palacha, Praha 1 - Středa 10:50

   Anotace:

Spíše zábavně osvětová záležitost s dataprojektorem:
Fotky z posvátných i profánních míst Řecka a okolí i fotky muzejních artefaktů s povídáním.
Uspořádáno v konfliktu chronologie (od neolitu po Byzanc, s těžištěm v atnice), topografie regionů a témat: nejedno náboženství, jejich překryvy, výtvarné styly...

    Atestace:

Zápočet za pomoc s popisky, např. s překladem.   
Řecké obrázky II  - AFS100161,   0/2 Zk,  jen letní semestr

   místnost 217 (nebo 225m) - Středa 10:50, z větší části ovšem práce doma

   Anotace:

Krmení databáze www.eidola.eu fotkama a anglickýma popiskama.
Je potřeba vložit celkem pár tisíc mých fotek, ale můžete klidně i svoje, pokud máte a dáte.
Předvedu, zaučím, uděláte, zkontroluju, ohodnotím.

    Atestace:

Známka za kvalitu i kvantitu vložených dat a za vlastní odbornější práci při tom.
(Využití studentské pracovní síly za kredity - a ještě se přitom leccos naučíte.)Ctěným posluchačům FF mohu upřímně doporučit také řadu kurzů, které vedou kolegové na
Přírodovědecké fakultě, včetně vysloveně filosofických, např: Presokratický seminář, Dějiny věd podle Foucaultových Slov a věcí a další.


Kurz Hérakleitos hodlám v mírně obměněné podobě znovu nabízet zase až v příštím roce (20010 / 11).


Oficiální stránky Ústavu filosofie a religionistiky UK FF: ufar.ff.cuni.cz (bez www.)


Moje nabídka na FF z roku 2008 / 09

Moje nabídka na FF z roku 2007 / 08

Moje nabídka na FF z roku 2006 / 07

Moje nabídka na FF z roku 2005 / 06

Moje nabídka na FF z roku 2004 / 05

Moje nabídka na FF z roku 2003 / 04

Moje nabídka na FF z roku 2002 / 03

Moje nabídka na FF z roku 2001 / 02

Moje kurzy na FF v letech  1990 až 2000


Zpátky na domovskou stránku domény fysis.cz