Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Scholia k mythografům a vykladačům Homéra

(výkladové poznámky ke zlomkům, taky .RTF)

 Epimenidés

(na poznámky ke zlomkům A)

 


B 1
/1

Post-pavlovská novozákonní epištola ze zač. 2. st. užívá citátu Epimenida sice dost sveřepě, nicméně sleduje náboženský kontext, totiž prorokovo spílání vlastnímu lidu (byť v jiném náboženství). To je rozhodně víc po smyslu výroku, než když z něho jiní dělají logický paradox: „Jeden Kréťan řekl, že všichni Kréťané jsou lháři."

 

B 4

Obraz věštění minulosti zřejmě souvisí s tím, že běžným lidem je minulost skryta stejně jako budoucnost, zatímco prorok odkrývá její smysl a píše epickou mythologii.

 

B 5/1

Eudémova umanutost počátkama je drastickým příkladem aristotelské desinterpretace, která však možná má svůj vlastní počátek právě v kauzálním a látkovém výkladu takovéto mythologie.

 

B 6

Pausaniás se tohoto Epimenidova textu dovolává jako dokladu proti Hésiodově a Linově verzi, která se mu nelíbí. Je to tedy doklad o reflexi rozdílu mezi Hésiodovou a Ferekýdovou stylizací mythologie.

 

B 11

Epimenidés, ba ani referující Plútarchos zjevně moc nedají na běžnou verzi o středu světa v Delfách.

Jedna možnost: Omfalos je sice obraz pupku Země, ale pupek není střed světa, a skutečný pupek Země je zjevný pouze bohům.

Druhá možnost (pravděpodobnější): Omfalos je něco úplně jiného než pupek - a „pupek" je nejspíš eufemismus.

 

B 21

O nejjasnější hvězdě v souhvězdí Vozky. Je ztotožněna s kozou Amaltheou, která odkojila maličkého Dia ukrytého před Kronem v jeskyni.

 

B 22

Viz Hérakleitos B 120, B 126a.

 

A 1

1, 109 - oběžný motiv zázračného spánku a dlouhověkosti

1, 110 - rituál očištění města (i s lidskou obětí za poskvrnu od olympionika - viz Suidás, Lexikon, heslo agos) působí starobyle.

1, 111 - viz A 5 z Platóna

1, 112 - Diogenés Laertios dokázal kriticky rozpoznat falsum!

1, 113 - Falešný Epimenidův list Solónovi.

snaží ukázat, že list není napsán krétským dialektem, nýbrž attickým a ještě k tomu novým. ...

1, 114-115 - Zázraky, kterými se manifestuje typus muže božího. Věštby budoucích událostí, v rozporu s B 4.

 

A 5

viz A 1, 111

 

A 6a

Epimenidés je jmenován v bizarní společnosti Orfea a Pýthagory, ale je pochopen jako zkoumatel přírody, ze kterého lidé udělali mága. Možná poněkud účelově, totiž v rámci vlastní Apuleiovy obrany proti nařčení z čarodějnictví.

 

A 8 - viz A 1

 


 

 

Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz