Zpátky na vstup stránek Předsokratici

Pýthagorejci archaické doby
Poslední aktualizace: 23. 1. 2009

Zpátky domů na
fysis.cz


   Pýthagorejci jsou v jižní Itálii spolehlivě doloženi už v -6. století, ale mnohdy není jistá nejen podoba jména a přesnější datace, nýbrž ani to, zda jde vskutku o postavu archaické doby nebo o postavu doby hellénistické, či dokonce o výsledek omylu nebo literárního podvrhu.

   Filosoficky nejzajímavější by mezi nimi byl Brotínos nebo Brontinos, a to pro rozlišení mezi myšlením (noein) a rozumem (dianoia), ale není příliš pravděpodobné, že by opravdu šlo o historického myslitele archaické doby.
   Pro kontinuitu mezi milétkým myšlením a pýthagorejci by mohl být zajímavý Kerkóps, pokud ovšem jde spíše o autora básní připisovaných Orfeovi než o postavu mytologickou.
   Nesporně zajímavé téma Trofóniovy věštírny i povahy apollónskéhjo věštění otevírají testimonia o Parmiskovi nebo Parmeniskovi, snad dokonce téměř bez ohledu na historické zařazení této postavy - včetně souvislosti s astronomem Kleostrátem.
   Mezi údajnými pýthagorejci archaické doby však potkáváme i tak bizarní postavy jakými jsou Petrón (byl by to možná nejstarší numerolog), podvodný lékař Démokédés nebo úspěšný trenér Ikkos, který má s pýthagorejci společné jenom to, že žije v Tarentu a radí svým svěřencům sexuální i potravní střídmost před závodem.

   Mnohem významnější kapitolu dějin filosofie a přírodních věd představují pýthagorejci klasické doby.

  Přehledově: Pýthagorejci archaické doby .RTF. Nauky pýthagorejské školy: Nauky .RTF.
 

   Jednotlivě:

 

  Pýthagorás

Kerkóps

Petrón

Bro(n)tinos

Démokédés

  Parm(en)iskos

Ikkos

Parón

Ameiniás

 

 

 

(Hippasos)

(Alkmaión)

(Orfické památky)