Na obecnou rubriku
Texty

Předsokratici
Poslední aktualizace: 30. 7. 2011 

Zpátky domů na
fysis.cz

   Stránky věnované myslitelům před Platónem, zvláště těm, kteří jsou tradičně považování za "předsokratiky", tedy řeckým autorům archaické až raně klasické doby, zhruba do roku -400. Mnozí z nich byli později zahrnuti mezi "filosofy". Texty většiny z nich se dochovaly jenom zlomkovitě, hlavně v citátech pozdějších spisovatelů, od -5. století do renesance. Pokud je to možné, užíváme značení edice Diels-Kranz, neboť je to nejrozšířenější konvence, bohužel zmatečná.
   Dá se tady proťukat na základní údaje o nich, řecké texty (včetně zlomků zachovaných jen v latinském překladu), české pracovní překlady, výkladové poznámky a místy i na podbrobnější komentáře a studie. Je to v dlouhodobém vývoji, pro fakultní web připravuju databázovou verzi.

     Zobrazit:

Obecné věci
k předsokratikům

Skupiny myslitelů
podle žánru, místa,
myšlenkové orientace

Tradiční
"Předsokratiky"

v pořadí číslování edice
Diels-Kranz

Ostatní myslitele
před Platónem

abecedně

Všechny
abecedně

 


 

Obecné věci k předsokratikům
 

 

Tabulky zachování

Základní historické a doxografické údaje k jednotlivým předsokratikům - a taky .RTF

Mapa předsokratiků  .RTF

 

Uvedení do předsokratického myšlení  -  .RTF

 

 Díogenés Laertios řecky:

Sylabus k předsokratickému týdnu (původně pro Olomouc) -  jen  .RTF,   .DOC

Texty k němu .RTF

.HTM   .ZIP download

Literatura k předsokratikům obecně   - .RTF,  .DOC

Obrana želvy

(www.mikrosapoplous.gr/en/texts1en)

Řecké fonty používané na fysis.cz

 

Na obecnou rubriku
Texty

 

 

 

Zpátky domů na
fysis.cz