Na obecnou rubriku
Texty

Předsokratici
Poslední aktualizace:  24. 1. 2014

Zpátky domů na
fysis.cz

   Stránky věnované myslitelům před Platónem, zvláště těm, kteří jsou tradičně považování za "předsokratiky", tedy řeckým autorům archaické až raně klasické doby, zhruba do roku -400. Mnozí z nich byli později zahrnuti mezi "filosofy". Texty většiny z nich se dochovaly jenom zlomkovitě, hlavně v citátech pozdějších spisovatelů, od -5. století do renesance. Pokud je to možné, užíváme značení edice Diels-Kranz, neboť je to nejrozšířenější konvence, bohužel zmatečná.
   Dá se tady proťukat na základní údaje o nich, řecké texty (včetně zlomků zachovaných jen v latinském překladu), české pracovní překlady, výkladové poznámky a místy i na podbrobnější komentáře a studie. Je to v dlouhodobém vývoji, pro fakultní web připravuju databázovou verzi.

     Zobrazit:

Obecné věci
k předsokratikům

Skupiny myslitelů
podle žánru, místa,
myšlenkové orientace

Tradiční
"Předsokratiky"

v pořadí číslování edice
Diels-Kranz

Ostatní myslitele
před Platónem

abecedně

Všechny
abecedně

 

Právě se ukazují:
 

        Ostatní myslitelé před Platónem (mimo edici Diels-Kranz)
 

 

  Aischylos

Aisópos

Alkaios

Anacharsis

Anakreón

  Ananios

Archilochos

Aristoxenos ze Selinnúntu

Aristofanés 

 

  Biás

Delfika

Démotika

Dionýsios Chalkús

 

  Eleusiniaka

Euénos

Eurípidés

Euryfamos (pseudo)

Fókylidés 

  Hekataios z Milétu

Hérodotos

Hippokratés z Kóu

Homérika

Homéros

  Homérské hymny

Chilón

Kleobúlos

Kratés

Kratínos

  Linos

Lygdamis

Margités

Mimnermos 

Mysón 

  Papyrus Derveni

Periandros

Pindaros

Pittakos

 

  Sapfó

Sémonidés

Simonidés

Skolia

Skylax z Karyandy

  Skythinos z Teu

Sofoklés

Sókratés

Solón

 

  Theodóros ze Samu

Theognis

Thúkydidés

Tyrtaios 

 

Na obecnou rubriku
Texty

Vedlejší produkt projektů GAČR 401/07/0516 Raná řecká filosofie a přírodověda
a MSM 0021620845 Teoretický výzkum komplexních jevů...

Zpátky domů na
fysis.cz

 

 Vše je volně k dispozici pro nekomerční použití.