T E X T Y
Poslední aktualizace: 16. 3. 08


 

 Filosofie živé přírody (novější verze, 2005)

.DOC,  .PDF

 

Problematické zdroje racionality a mravnosti

.DOC

 O osudu 

.RTF

 

Základní údaje k jednotlivým předsokratikům

 

 Drama o probuzení 

.RTF 

 

"Uvedení" k předsokratikům

.RTF

 Obrana želvy

 

 

HÉRAKLEITOS  - stránky převeliké

 

 Platónovo podoenství o úsečce

.RTF
 

 

Řeč Hérakleitovy řeči (stará verze)

.RTF 

 Platón a umění jeho doby
 (Rozluka filosofie a umění)
 

.RTF 

 

Je hodnota přírody nadlidská?

 .RTF

 Atlantologické pasáže dialogů Tímaios a Kritiás 


 

 

Cestvoní zpráva 2002

.RTF

 Platónovo narození a horoskop


 

 

Cestovní zpráva 2003

.RTF

 Filosofie živé přírody (starší verze, 1994)

.DOC,  .PDF

 

Cesta do Paříže 2004

 

 Starý mudrc a šikovnej kluk

.RTF

 

Cesta do Řecka 2004   Cesta na Krétu 2005

.RTF

 Textologie Nového zákonak

.RTF 

 

Texty zděděné po bývalé doméně Filosofie.cz

 

 "Anatolské" Evangelium

.RTF

 

Odkazy na texty hermetické a gnostické

 

 Náboženství dnešní doby 

.RTF 

 

Ř e c k é    f o n t y

 

 Aithér a čtyři živly

.RTF

 

Periodizace řecké kultury

 

 Moje bibliografie - s poznámkama

 

 

Texty studentů
(další jsou na
ff.cuni.cz/ustavy/ufil)

 

 Rozhovor pro Kyllénské rozhledy

 

 

Moje posudky na ně 

 
 FONTY

Oznamuju, že jsem skončíl s používáním řeckých fontů WinGreek a tím pádem i se staromilností Wordu 6 v rámci Offie 95 pro starou řečtinu.
Přešel jsem (hlavně v rubrice Předsokratici) na New Athena Unicode (free) a Palatino Linotype,
což by teroreticky mělo chodit v rámci čehokoliv, co je mladší než 10 let,
prakticky je to odzkoušené pro Word XP, Word 2000, Word 2007 - to vše pod Woknama XP v české i anglické mutaci.
Kdo nemá unicodové řecké fonty, může si New Athenu volně stáhnout na
https://webfiles.berkeley.edu/~pinax/greekkeys/NAUdownload.html.

Kdo dělá pod XP, ten by tam měl implicitně mít font Palatino Linotype a může si to do něho dát.

(Možná na fonty Palatino Linotype do budoucna úplně přejdu, aspoň databázová verze se tak plánuje a nový Hérakleitos už tak je.)


Starší soubory (do 2007):

Pro zobrazování a psaní úplné řecké diakritiky jsou k dispozici freewarové fonty truetypového písma staré řečtiny!

Protože některé prohlížeče neumožňují stažení fontů a protože lidi mají rozličné systémy,
tak je nabízíme v následujících podobách:

 

Řecké fonty samotné  (pro Wokna 95 až XP)

 

Řecké fonty zabalíčkované ve wordovém souboru s návodem

Totéž v úspornější verzi, která ale
dobře zobrazuje jenom pod Wokny 95 a 98


Makro pro aktivní psaní staré řečtiny v Office 95:

Normal.dot          Greek.dot          Poučný soubor pro jejich instalaci

 

 Zpátky na domovskou stránku fysis.cz