Na obecnou rubriku
Texty

Předsokratici
Poslední aktualizace:  30. 6. 2014

Zpátky domů na
fysis.cz

   Stránky věnované myslitelům před Platónem, zvláště těm, kteří jsou tradičně považování za "předsokratiky", tedy řeckým autorům archaické až raně klasické doby, zhruba do roku -400. Mnozí z nich byli později zahrnuti mezi "filosofy". Texty většiny z nich se dochovaly jenom zlomkovitě, hlavně v citátech pozdějších spisovatelů, od -5. století do renesance. Pokud je to možné, užíváme značení edice Diels-Kranz, neboť je to nejrozšířenější konvence, bohužel zmatečná.
   Dá se tady proťukat na základní údaje o nich, řecké texty (včetně zlomků zachovaných jen v latinském překladu), české pracovní překlady, výkladové poznámky a místy i na podbrobnější komentáře a studie. Je to v dlouhodobém vývoji, pro fakultní web připravuju databázovou verzi.

     Zobrazit:

Obecné věci
k předsokratikům

Skupiny myslitelů
podle žánru, místa,
myšlenkové orientace

Tradiční
"Předsokratiky"

v pořadí číslování edice
Diels-Kranz

Ostatní myslitele
před Platónem

abecedně

Všechny
abecedně

 

Právě se ukazují:
 

        Všichni  (potenciálně dostupní prostředky této domény) - abecedně
 

 

  Aischylos

Aisópos

Akúsilaos

Alkaios

Alkmaión

  Ameiniás

Amyklás

Anacharsis

Anakreón

Ananios

  Anaxagorás

Anaxarchos

Anaximandros

Anaximenés

Anonym Iamblichův

  Antifón Sofista

Antisthenés Hérakleitovec

Apollodóros z Kyziku

Archeláos

Archilochos

  Archippos

Archytás

Arión

Aristofanés

Aristoxenos ze Selinnúntu

  Biás

Bión z Abdér

Boidás

Bólos

Bro(n)tinos

  Dámón Athén.

Dámón Syrak.

Delfika

Démokédés

Démokritos

  Démotika

Diogenés z Appollónie

Diogenés ze Smyrny

Dioklés

Dionýsios Chalkús

  Diotímos

Dissoi logoi (Dialexeis)

 

 

 

  Echekratés

Ekfantos

Eleusiniaka

Empedoklés

Epicharmos

  Epimenidés

Euénos

Eufranór

Eurípidés

Eurytos (pseudo)

  Euryfamos (pseudo)

 

 

 

 

  Faleás

Fantón

Ferekýdés

Filoláos

Fintiás

  Fókos ze Samu

Fókylidés

 

 

 

  Gorgiás

 

 

 

 

  Hekataios z Abdér

Hekataios z Milétu

Hérakleitos

Hérodotos

Hésiodos

  Hiketás

Hippasos

Hippiás

Hippodamos

Hippokratés z Chiu

  Hippokratés z Kóu

Hippón

Homérika

Homéros

Homérské hymny

  Chilón

 

 

 

 

  Iamblichův katalog pýthagorejců

Ídaios

Ikkos

Ión z Chiu

 

  Kerkóps

Kleidémos

Kleiniás

Kleobúlos

Kleostratos

  Kratés

Kratínos

Kratylos

Kritiás

 

  Leukippos

Linos

Lygdamis

Lykofrón

Lykón

  Lýsis

 

 

 

 

  Margités

Melissos

Menestór

Métrodóros z Chiu

Métrodóros z Lampsaku

  Mimnermos

Músaios

Myónidés

Mysón

 

  Nausifanés

Nessás

 

 

 

  Oinopidés

Okkelos (Okellos)

Opsimos

Orfika

 

  Papyrus Derveni

Parm(en)iskos

Parmenidés

Parón

Petrón

  Pindaros

Pittakos

Polykleitos

Polymnastos

Prodikos

  Periandros

Próros

Prótagorás

Pýthagorás

Pýthagorejci
v raně peripatetickém podání

  Pýthagorejská
  Akúsmata, Symbola

Pýthagorejci
u Aristoxena

Pýthagorejci
ve střední komedii

 

 

  Sedm mudrců

Sémonidés

Simonidés

Simos

Skolia

  Sapfó

Skylax z Karyandy

Skythinos z Teu

Sofoklés

Sókratés

  Solón

Starší sofisté

 

 

 

  Thalés

Theagenés

Theodóros z Kyrény

Theodóros ze Samu

Theognis

  Thrasyalkés

Thrasymachos

Thúkydidés

Tímaios

Tyrtaios 

  Xeniadés

Xenofanés

Xenofilos

Xúthos

 

  Zénón Elejský

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Na obecnou rubriku
Texty

Vedlejší produkt projektů GAČR 401/07/0516 Raná řecká filosofie a přírodověda
a GAČR P401/10/0520 Raná řecká filosofie a přírodověda II
viz také databázi www.presokratici.cz

Zpátky domů na
fysis.cz

 

 Vše je volně k dispozici pro nekomerční použití.