Zpátky na vstup stránek Předsokratici

Eleaté a jim podobní
Poslední aktualizace:  11. 12. 2012

Zpátky domů na
fysis.cz


Kromě pýthagorejců vydala jižní Itálie také Eleaty. Zde je hlavní pramen metafyzické filosofie. Striktně vzato mezi ně patří pouze Parmenidés a pak Zénón, oba z města Elea (Hylea, dnešní Velia, asi v třetině cesty z Neapole do Reggia do Calabria).

Parmenidés, líčený později jako velebný kmet filosofie, je inspirováín elejským kultem Apollóna, pýthagorejci a možná i Xenofanem. Píše buď kolem r. -500 nebo o generaci později.
Zénón Elejský je pak zarputilý obhájce metafyzického mylšenkového konceptu (priority svérázného myšlení před zkušeností).

Za předchůdce Eleatů lze považovat Xenofana (ještě koncem -6. sotoletí), někteří jej považovali dokonce za zakladatele této školy.
Naopak Melissos se později (asi po polovině -5. st.) pokouší o svérázný kompromis mezi Parmenidovou naukou a iónskou tradicí myšlení přirozenosti.

Na Zénonovu myšlenkovou techniku - důkaz sporem, upřednostnění racionality před zakoušenou skutečností - pak navazují sofisté, zvláště Gorgiás. 

                                                                                                      Jednotlivě:

 

 Zrod metafyziky a předpokladů logiky

  Xenofanés

 

 

 Elea a kulty Apollóna a Asklépia

  Parmenidés

Zénón Elejský

Melissos ze Samu

 Dědictví eleatského myšlení

  Gorgiás