Zpátky na vstup stránek Předsokratici

Iónská větev
Poslední aktualizace:  2. 3. 2013

Zpátky domů na
fysis.cz


   Řecké myšlení v Iónii (egejské pobřeží Malé Asie) pozdně archaické a raně klasické doby.
   Myslí v souřandých opozitních diferencích, ctí přirozenost (fysis) i jako náboženskou hodnotu. Výrazy pro mysl (nús) a myšlení používá jenom v běžných významech, netvoří neologismy. Nevytváří metafyziku, nespoléhá se na logiku (dialekktiku), obejde se bez reinkarnací.

   Větve filosofie podle Diogena Laertia (I, 13):
   „Filosofie má od počátku dvě větve: jednu od Anaximandra, druhou od Pýthagory. Anaximandros byl posluchačem Thalétovým; Pýthagoru uvedl do filosofie Ferekýdés. První větev se nazývala iónskou, protože do ní Anaximandra uvedl Thalés, původem Ión, byl totiž z Mílétu. Druhá se nazývala italskou po Pýthagorovi, protože ji nejvíce pěstoval v Itálii."

   Iónské myšlení      Iónské myšlení. RTF      Iónské obrázky      Specifika iónských a okolních žánrů, myšlenkových proudů a postav .DOC
 

  Skupiny:                    

 

  Miléťané:

  Thalés

Anaximandros

Anaximenés

Hekataios

  Hérakleitos a Iónie:

  Biás

Kleostratos

Hérakleitos

Antisthenés Hérakleitovec

 

  Skythinos z Teu

Hippokratés z Kóu

Kratylos

 

  Ostatní Ióňané:

  Homéros

Homérští básníci

Ión z Chiu

Métrodóros z Chiu

  Vliv mimo Iónii:

  Díogenés z Apollónie (?)

 

 

 

  Částečný vliv mimo Iónii:

  Xenofanés

Hipassos

Empedoklés

Anaxagorás

 

  Hippón

Démokritos

(Melissos ze Samu)

Archeláos