Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K 

Parmenidés
Poslední aktualizace:  27. 6. 2013

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)

   
   * buď kolem -515 nebo ogeneraci dřív, -540, Elea, Itálie;  † nejpozději -449 tamtéž (možná už -470).  Latinizovaně: Parmenides.

   Prý žák buď Xenofana nebo spíš pýthagorejce Ameinia.
   Vznešený aristokrat, možná patří k elejským "Úliadés", tedy k lékařům a ctitelům extatického Apollóna.

   Zakladatel elejského stylu myšlení bytí jako nehybného Jednoho, předchůdce metafyzické filosofie. Souřadnost myšlení, jazyka a bytí. 
   Upozadění přirozenosti, neboť o fysis prý mohou být jenom mínění podobná pravdě, zatímco pravda je vztažena k myšlenému jsoucnu.
   Jedno jest, nic nevzniká a nezaniká. Zkoumání proměnlivé přírody je pouze podobné pravdě.

   Dílo: Báseň, v nepříliš poetických hexametrech promlouvá bohyně o pravdě a jsoucím Jednom (to hen). Předběžný výklad: Parmenidés .rtf.

   Žák: Zénón elejský. Další vliv: Melissos; filosofové přírody v -5. století (Empedoklés, Anaxagorás);. Démokritos; pak hlavně Platón.
 

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků B

Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům B

Poznámky ke zlomkům A

Literatura,  .RTF

  Řecky B .PDF,  .DOC

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky B .PDF,  .RTF

Poznámky A .PDF,  .RTF

 

  Česky B .PDF,  .RTF

Česky A .PDF,  .RTF


 

 

  Bilingva B .PDF,  .DOC

Bilingva A .PDF,  .DOC