Paní přírody
  Školní rok 2010 / 2011
    Poslední aktualizace: 17. 11. 2010
 
 
 
Filosofie a metodologie vědy

Těžištěm kurzu je moderní metodologie přírodních věd, zejména biologie. Cílem je poukázat na to, kolik podob zkoumání světa mělo a má, nahlédnout nesamozřejmost podoby současné vědy.
Půjde hlavně o předpoklady matematizace přírody a mechanomorfní metafory poznávání; o to, jaké důvtipnosti i potíže s tím jsou spojené.
Co považujeme za vědu, co znamená „důkaz“, kdy je ne-věda něčím pejorativním a kdy ne.

Úterý 13:10, Viničná 7, místnost B2P v 2. patře vpravo – od 5. 10.
Pro bakaláře biologie součást nabídky modulu „Ostatní předměty“, pro ostatní volitelné.

Je to vlastně přednáška Vojtěcha Hladkého, kde já říkám jenom kousek o antice a pak trochu víc o problémech matematuizace a možnostech i limitacích statistiky.

(No, správně by měl být modulový kurz řádně vyzkoušený a zavedený. Tenhle poběží podruhé, takže jsme nějaké to poučení pro sebe už vyvodili a pár prezentací připravili, už to nebude jenom pokusné. Nehodláme vás manipulovat geneticky ani ideologicky. K tomuhle jsem se spolčil s Vojtěchem Hladkým, vlastně je to spíš jeho kurz, který poněkud mentoruji. Trochu se u toho možná budeme hádat o věc a náležité pochopení.)

 

 

 

 

Ke stažení:


Prezenťák k 1. hodině

(Mimo program: Evoluce v antice.ppt)

MATHEMATIKOS A FYSIKOS od Koperníka po Newtnona.doc


Reálné a virtuální,
když jde o Matematické modely.ppt


Poučení o metodologii vědy od varné konvice.ppt


Informace dle Shannona.ppt


(Mimo program: Křižovatka.htm)Další prezentace a drobné texty:

Další příklady statistiky.ppt

Die Autonomie der Biologie.doc

The Autonomy of Biology.doc

Pro srovnání (jak to dělají religionisté):
Aplikace strukturalistické metody

 

 

 

 

Podrobný sylabus kurzu.pdf

Podrobný sylabus kurzu.doc

 

Literatura.pdf

Literatura.doc

 

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.doc