Paní přírody
  Školní rok 2010 / 2011
    Poslední aktualizace: 14. 9. 2010
 
 
 
Dějiny filosofie I.

Úvodní kurz dějin filosofie v kontextu vývoje přírodních věd od nejstarší doby do konce renesance. Přehled tradiční terminologie a představových rámců základních teoretických přístupů ke světu.
Cílem není naučit se zpaměti životopisy, díla a data filosofů, nýbrž pochopit několik základních konceptů toho, co může být považováno za „racionální“, - a při té příležitosti zvládnout minimum z té části z historického pojmosloví, kterou stále používáme.

2/0 Zk  jen zimní semestr       3 kredity
Pro bakaláře biologie součást nabídky modulu „Ostatní předměty“, pro ostatní volitelné.
Úterý 16:30, Viničná 7, Zoologická posluchárna v 2. patře (B 7) – od 5. 10.
(Pozn. pro ty studenty PřF, kteří mají také povinnost „filosofie ve společném základu“ na FF UK: Po rozšířen, které nahradí 2. semestr, se tento kurz automaticky uznává i na FF.)

Základní literatura:
ZK, Filosofie mezi mýtem a vědou (od Homéra po Descarta), Academia : Praha 2009 (nelekněte se, budu chtít jenom podmnožinu toho).

Doporučené návaznosti např.:
Novověká filosofie a věda (Vojtěch Hladký)
Filosofie a metodologie vědy (Vojtěch Hladký a já)
Cvičení z filosofie (terénní)

(Žádný z těchto kurzů ale nevyžaduje předchozí absolvování Dějin filosofie I.)

Moje poznámka: Zkušenost učí, že nejhorší nudou bývají úvody do čehokoliv, zvláště pak do „společenských věd“. Vyznávám, že filosofie není „společenskou vědou“, nýbrž něčím mezi uměním a vědou, nebo někdy mezi náboženstvím (mýtem) a vědou, jindy zase mezi vědami formálními (matematika, logika) a empirickými (třeba přírodními). Je jenom na nás, jestli si z toho uděláme něco zajímavého. Aby to mohlo být zajímavé, musí se začít myslet, takže úplně jednoduché to není – a 3 kredity se na naší fakultě většinou nedávají jen za dobré chování. Nicméně vím, že vaším oborem je něco jiného, s čím by to ovšem mělo souviset, někdy viditelně, jindy nenápadně.

 

Podrobný sylabus tohoto kurzu.pdf

 

Podrobný sylabus tohoto kurzu.doc

 

Místo prezentací snad časem nabídnu část textu v elektronické podobě i s pár obrázkama.

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.doc