Paní přírody
  Školní rok 2010 / 2011
    Poslední aktualizace: 24. 8. 2010
 
 
 
Grantové práce - Nejstarší filosofie a přírodověda

Tady se objeví leccos o pokračující práci při překladech a výkladech nejstarší filosofie a přírodovědy, hlavně jako součást projektu "Raná řecká filosofie a přírodověda II" (GAČR P401/10/0520), včetně textů a prezentací.

Zatím něco z už dokončeného projektu 401/07/0516:

Kykladské "mandaly" - rytiny na tzv. "pánvičkách" (Frying pans, skillets) z rané doby bronzové.

Schemata k Anaximandrově kosmologii ze semináře s prof. Dirkem Cupriem.

Obsah knihy Iónie mezi mořem a nebem (Odkaz archaické vnímavosti), v tisku v nakl. Mervart pro rok 2010.

 

 

 

Pracovní řeklady předsokratiků, v dokončené podobě zvláště Míléťanů a Hérakleita.

 

www.presokratici.cz

www.eidola.eu