Paní přírody
  Školní rok 2010 / 2011
    Poslední aktualizace: 27. 2. 2011
 
 
 
Úvod do religionistiky

Co je náboženství? Jiná než religionistická hlediska na náboženství (theologické, filosofické, etické, sociologické) a problémy jejich adekvátnosti. Rozdíly a styčné body náboženství s filosofií a vědou. Mají všechna náboženství něco společného? Typologie různých náboženství.
Mýtus, ritus, nebe a země, sakrální a profánní, „probuzení", „víra“, „spása", „věčnost"...
Příklady konkrétních náboženství: Řecko, Indie, Čína, judaismus, křesťanství, islám.
Jinak řečeno:
Napřed si ukážeme, že ta náboženství, která při tom slově každého prvně napadnou, si jsou navzájem tuze podobná, pak zohledníme větší měřítko náboženské diverzity (jako kdybychom přešli od diverzity primátů k diverzitě všeho živého) a pokusíme se v něm vyznat bez komolení těmi pojmy, které jsou vhodné třeba pro křesťanství, islám nebo buddhismus.
Podrobněji probereme Řecko a křesťanství jako dvě extrémně rozdílná a přitom souběžně vlivná náboženství v tradičním evropském prostoru (navíc je umím).
Nakonec: Problém náboženství současné globalizované kultury.

Prezentace k prvním čtyřem přednáškám - Úvod a obecnosti.ppt
Prezentace k řeckému náboženství - 5.ppt - 6.ppt
Polotovar zbytku prezentace.ppt
Literatura.ppt, Literatura.doc

Polotovar celé Prezentace.ppt

Příklad z UFaR FF UK: Aplikace strukturalistické metody

Ve čtvrtek od 15:40 u mě ve Viničné 7 v P26
(takže to bohužel nebude viditelné přes centrální rozvrh, čímž se neračte klamat)

(Účastníci kurzu se nedozvědí, které náboženství je tím správným, ba ani to, zda je náležitější náboženství nebo ateismus. Možná jde spíš o kulturní nebo nekulturní podobu toho či onoho. Nepůjde totiž o náboženskou misii ani o školení vědeckého ateismu.)

 

Až v letním semestru!

Obrázky aspoň k řeckému náboženství: podoby bohů, památky rituálu, posvátná místa (a třeba i obecné obrázky).

Pro judaismus a křesťanství text bible v ekumenickém překladu a v novějším.

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.pdf

Anotace všech mých kurzů na PřF.doc