CORPUS  HERMETICUM  a  další hermetické spisy

Překlady
( .RTF)

Poslední aktualizace:  5. 1. 2006


    Česky:

Z dosavadních překladů jednotlivých hermetických spisů:

Petr Pokorný: Píseň o perle. Praha, Vyšehrad 1986 + 2. vyd. v 90. letech.
Obsahuje: Poimandrés (CH I) v překladu D. Hodrové a K. Hubky (publikováno už v: Zprávy Jednoty klasických filologů 22, 1980).
- Akademická práce.

Zdeněk Kratochvíl: Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech antiky. Praha, nakl. Herrmann a synové 1991; s. 64 až 78.
Obsahuje: Posvátná řeč Herma Trismegista (CH III); ukázky z: Pohár, neboli Jednota (CH IV); ukázky z: Nezjevný bůh je nejzjevnější (CH V); Skrytou píseň z Tajné řeči Herma Trismegista na hoře k synu Tatovi O znovuzrození a slibu mlčení (CH XIII).
- Pracovní verze překladů.
Kniha je tady k dispozici ve formátu PDF (767 kB), přestože ji považuju za poněkud obsolentní.

Zuzana Vlčková, Miroslav Zvelebil: Děkovná modlitba z traktátu Asclepius. Vyšlo v: Mediterranea, Praha (edd. Matyáš Havrda, Radek Chlup a Tomáš Vítek) 2002, s. 154. - Obsahuje překlady všech zachovaných jazykových verzí.
(Celý text starší studentské práce M. Zvelebila "Augustinova recepce pojednání Asclepius" je tady k dispozici ve formátu
HTM - 238 kB).

Akademické komentované vydání tradičního rozsahu Corpus hermeticum připravuje Radek Chlup pro nakl. Herrmann a synové. (Ukázky pracovních verzí - zpočátku ještě se Z. Kratochvílem - byly publikovány v různých časopisech a sbornících.)
Tady jsou k dispozici ukázky pracovních verzí těchto hermetických spisů:

Česky:   CH III.rtf,   CH III.pdf,   CH IV.rtf,   CH IV.pdf,   CH V.rtf,   CH V.pdf,   CH XIII.rtf,   CH XIII.pdf

             CH XVI.rtf,   CH XVI.pdf

Řecky:  
CH III.doc,   CH III.pdf
 

    Anglicky:

B.P. Copenhaver: Hermetica: The Greek „Corpus Hermeticum" and the Latin „Asclepius" in a new English translation, with notes and introduction. Cambridge Univ. Press 1992

The Nag Hammadi Library in English, Leiden 1996

Na edice v originálních jazycích    
Zpátky na stránku Hermetismus   
Zpátky na domovskou stránu fysis.cz