Zpátky na
Miléťany

Thalés z Mílétu
Poslední aktualizace:  21. 5. 2011 

Zpátky na vstup
Předsokratiků

   * -638 nebo spíše kolem -625 Milétos, Iónie,  †cca -560 nebo spíše -546, Milétos, Iónie (nebo ostrov Tenedos).   Latinizovaně: Thales.

   Buď iónský aristokrat - nebo v Íonii usazený fénický obchodník a mořeplavec. Tradičně řazen mezi 7 mudrců, včetně výroku „Poznej sebe sama !"
   Geometr, astronom, náboženský a snad i politický myslitel. Předpověděl zatmění Slunce, které bylo 28. 5. -585 ?

   Zachování: Jen testimonia a hlavně legendy, žádný vlastní text.

   Vlivy u něj: Hésiodova nebo babylónská vodní kosmogonie, blízkovýchodní geometrie.

   Nauka: Všechno je plné bohů, voda je pramenem života. Věta o podobnosti trojúhelníků se stejným úhlem - a její využití v měřičství.

   Úvodní výklad: Thalés .RTF

   Jeho žák: Anaximandros, možná Kleostratos.

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků B

Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům B

Poznámky ke zlomkům A

V tradici Sedmi mudrců

  Řecky B .PDF,  .DOC

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky B .PDF,  .RTF

Poznámky A .PDF,  .RTF

Řecky  .PDF,  .DOC

  Česky B .PDF,  .RTF

Česky A .PDF,  .RTF

 

 

Česky  .PDF,  .RTF

  Bilingva B .PDF, .DOC

Bilingva A .PDF, .DOC