Zpátky na domovskou stránku
fysis.cz

Bro(n)tínos

Poslední aktualizace:  25. 1. 2009

Zpátky na Pýthagorejce archaické
Zpátky na Pýthagorejce
Zpátky na Presokratiky

   Brotínos nebo Brontínos (latinizovaně Brotinus, Brontinus) by byl docela významnou figurou dějin myšlení, pokud by ovšem byla byla pravdivá Iamblichova zpráva, která mu připisuje (fr. 5) rozlišení mezi myšlením a rozumem!

Brotínos nebo Brontínos? Buď jde o nestabilní pravopis nebo o záměnu osob, včetně žen a možá taky spisů.

Je Pýthagorův zeť nebo tchán (fr. 1 /4)? A který z nich je něčím z toho, pokud by to byli dva lidé?

Žil v Metapontiu v jižní Itálii, ale buď v -6. století nebo v raném -5. st., nebo mnohem později, až po Platónovi, až kolem roku 200 před n. l.?

Co když jeden je Brontínos nebo Brotínos v době kolem roku 500 před n. l., zatímco druhý je Brotínos kolem 200 před n. l.? Prvnímu by pak patřily zlomky 1 až 4, zatímco druhému fr. 5. Tomuto stavu by napovídal text edice Thesleff.

 

Testimonia DK 17 A
 

fr. 1

fr. 2

fr. 3

fr. 4

fr. 5


česky.RTF,  .PDF                 řecky .DOC,  .PDF                                                   

Fr. 1 /1 = Iamblichos, De vita Pythagorica 267; p. 189, 5 Nauck (viz 58 A 1)

... Metapontijští: Brontínos, ...


Fr.
1 /2 = Iamblichos, De vita Pythagorica 267; p. 194, 2 (viz 58 A 1)

... [pýthagorejka] Theanó, žena Brotína z Metapontia ...


Fr.
1 /3 = Iamblichos, De vita Pythagorica 132; p. 96

Deinónó totiž byla ženou Brontína, jednoho z pýthagorejců; její moudrost ...


Fr.
1 /4 = Diogenés Laertios, Vita philosophorum VIII, 42

Pýthagorás měl i ženu, jmenovala se Theanó, byla dcerou Krotóňana Brontína. Podle jiných to však zase byla Brontínova žena a Pýthagorova učednice. Měl i dceru Dámó, jak tvrdí Lýsis v listu Hipassovi...

 

Fr. 2 = Diogenés Laertios, Vita philosophorum VIII, 83 (začátek Alkmaiónova spisu = Alkmaión B 1 = část jeho A 1)

Alkmaión z Krotónu, syn Peirithův, toto pravil Brotínovi, Leontovi a Bathylovi: Jak o nezjevných, tak o smrtelných věcech mají jasno bozi; nám však jakožto lidem náleží (pouze) odkazovat na to.

 

Fr. 3 = Diogenés Laertios, Vita philosophorum VIII, 55

Neboť list vydávaný za Télaugův, podle něhož byl Empedoklés žákem Hipassovým a Brotínovým, není důvěryhodný.

 

Fr. 4 /1 = Súda, heslo Orfeus (= Orfeus A 1, když Súda rozumně hledá historické autory údajných Orfik)

Peplon a Díktún: I toto jsou díla Zópyrova, syna Hérakleótova. Podle některých však Brotínova... A Fyzika je prý Brotínova.


Fr.
4 /2 = Kléméns Alexandrijský, Stromata I, 131 (viz Kerkóps fr. 1)

Peplon a Fyzika jsou díla Brontínova.

 

Fr. 5 = Iamblichos, De communi mathematica scientia 8; p. 34 Festa (cfr. Sofonias, In Aristotelis libros de anima paraphrasis, ed. M. Hayduck)

Jako nyní oddělujeme rozumem uchopitelné od myslí nazíraného, tedy rozum (dianoia) od myělení (nazírání myslí, noésis). Proto také Brotínos v díle O mysli a rozumu obé od sebe navzájem rozdělil, jak i říká.

(Viz Platón, podobenství o úsečce, Ústava VI, 20; 509de.)

 


 


Zpátky na Pýthagorejce
Zpátky na Presokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz