Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Kerkóps

Poslední aktualizace: 25. 1. 2009

Zpátky na Pýthagorejce
Zpátky na Presokratiky


  

 

Latinizovaně: Cercops.

Kerkóps je pýthagorejec, který je podezříván z autorství dvou "Orfeových" básní.

Žil asi ještě v -6. století, podle neověřeného údaje snad v Milétu, což se jeví jako zajímavé až podivné, protože by to byl snad jediný výskyt pýthagorejce a orfika v Iónii. Nené to spíš taky emigrant z Milétu do Itálie??

 

 


Testimonia DK 15
 

česky .RTF,  .PDF             řecky .DOC,  .PDF             bilingva .DOC,  .PDF             

 

 

Fr. 1/ 1 = Cicero, De natura deorum I, 38, 107

Aristotelés učí (fr. 7), že žádný básník Orfeus nebyl, a že „orfické básně" náleží nějakému pýthagorejci, jako byl třeba Kerkóps.


Fr. 1/ 2 = Kléméns Alexandrijský, Stromata I, 131,5 (
Brontínos fr. 4 /1)

Epigenés ve spise O básni připisované Orfeovi tvrdí, že Sestup do Hádu a Posvátná řeč jsou díla pýthagorejce Kerkópa, Peplon a Fyzika zase Brotínova.


Fr. 1/ 3 = Súda, heslo Orfeus

Posvátná řeč v 25 rhapsódiích je však prý od Theognéta Thessalova, podle jiných zase od pýthagorejce Kerkópa.


Fr. 1/ 4 = Diogenés Laertios, Vitae philosophorum II, 46

Jak praví Aristotelés ve třetí knize Poetiky (Rose 75), [Sókrata] ostře kritizoval Antilochos z Lémnu a Antifón Věštec. Podobně Pýthagoru Kylón z Krotónu, Homéra za jeho života Syagros a po smrti Xenofanés z Kolofónu. Hésioda za živa Kerkóps a po smrti výše zmíněný Xenofanés; Pindara Amfimenés z Kóu, Thaléta zase Ferekýdés a Bianta Salaros z Priény. Pittaka Antimenidás a Alkáios, Anaxagoru Sósibios a Simónida Timokreón.

 


 


Zpátky na Pýthagorejce
Zpátky na Presokratiky