Zpátky na
Pýthagorejce

Pýthagorás
Poslední aktualizace:  9. 10. 2017

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků


   * -580 nebo spíš -570 na tyrhénském ostrově Lémnu v SV Egeidě, v jiné verzi na ostrově Samu.   Latinizovaně: Pythagoras.

   V době kolem r. -530 až -520 emigroval do Krotónu v jižní Itálii, kde založil svéráznou náboženskou společnost. Asi v souvislosti s politickými ambicemi pýthagorejské společnosti došlo roku 509 před n. l. ke žhářskému útoku proti jejímu domu. Po tomto prvním útoku proti pýthagorejcům odchází Pýthagorás do nedalekého Metapontu.

   † koncem -6. století nebo spíš až kolem r. -490 v jižní Itálii, nejspíš v Metapontu.

   „Muž boží", zakladatel školy nebo sekty, pak legendární postava, asi nepsal.

   Textově se dají sledovat ažjeho stoupenci a následovníci nebo legendy zaznamenávané od raně hellénistické doby (Akúsmata, Symbola a falsa).
   Od konce -6. století chatrné zlomky pýthagorejců archaické doby,
   pak pýthagorejci klaiské doby a pozdější (mnoho antedatovaných textů a fals, zvláště od novoplatoniků) a koncem antiky obnovené novopýthagorejství.

   Diogenés Laertios věnuje v Životech a názorech slavných filosofů Pýthagorovi a pýthagorejcům dlouhý text: VIII, 1 - 50.   Foto: Pýthagorás s trojúhelníkem!

   Pokus o výklad:  Pýthagorás .RTF.   Nauky pýthagorejské školy: Nauky .RTF.
 

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům A

Podání u Diogena Laertia

"Pýthagorův epigram na Dia"

 Pýthagorás u Hérakleita

  Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky  .RTF

Řecky .PDF,  .DOC

Bilingva .PDF,  .DOC

 Řecky .PDF,  .DOC

  Česky A .PDF,  .RTF   Česky A .PDF,  .RTF   Česky PDF,  .RTF

  Bilingva A .PDF,  .DOC

 

Bilingva A .PDF,  .DOC

 

 

 

 

 

 

Pýthagorás an sich