Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K

Démokritos
Poslední aktualizace:  24. 1. 2014

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)

   
   * cca -460, Abdéry (Abdérai, iónská obec v severovýchodním Řecku);  † cca -370 nebo možná i později.   Latinizovaně: Democritus.
   Mnoho verzí životopisu, např.:
   1. Nevytáhnul paty z Abdér, z hrdosti a soběstačnosti. 2. Byl všude, hlavně na Východě, všude slavně působil.

   Žák Leukippa (pokud existoval, ale asi ano), vliv eleatů Parmenida a zvláště Zénóna, ale i iónské přírodozpytné tradice.

   Prý mimořádně rozsáhlé dílo, ale hodně zlomků sporného autorství a pozdních.
   Intelektuální etika, nové pojetí duše; atomární výklad změn, vzniku a zániku.

   Vliv: Eúpikúros a další epikúrejci, ale už i Platón (přestože ho zamlčuje a prý jej nesnášel). Pseudo-démokritovské spisy: např. Bólos.

   Je možné, že jeho velikost je v něčem jiném než v atomární nauce, která by mohla být jenom úlitbou post-eleatským trendům.
   (Pokud ne, pak bych mu býval jednu kapitolku věnoval právem.)
 

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků B .htm

Český text zlomků A .htm

Poznámky ke zlomkům B

Poznámky ke zlomkům A

Úvod: Démokritos .DOC

  Řecky B .PDF,  .DOC

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky B .PDF,  .RTF

Poznámky A .PDF,  .RTF

Literatura,  .RTF

  Česky B .PDF,  .RTF

Česky A .PDF,  .RTF

   Bilingva B .PDF,  .DOC

Bilingva A .PDF,  .DOC