Zpátky na vstup stránek Předsokratici

Sedm mudrců
Poslední aktualizace: 2. 1. 2011

Zpátky domů na
fysis.cz

   
   Politici různých typů, myslitelé, někdy básníci nebo geometři, pozdní -7. st. a ranější -6. století.
   Sapienciální literatura, většinou gnómická próza, někdy lyrika: rčení a stručně formulovaná tradiční morální naučení (gnómy). Zčásti spíše legendární téma.
   Souvislé pojednání:  Diogenés Laertios, Životy, názory a výroky proslulých filosofů I, 22-108.
   Nejčastější výčet je už u Platóna (Prótagorás 343). Tradičně připisované výroky podává Démétrios Falérský (kolem roku -300), zachovaný u Stobaia:
      Kleobúlos, Solón, Chilĺón, Thalés, Pittakos, Biás, Periandros.
   Jsou i jiné výčty, až 17 jmen, viz Diogenés Laertios I, 13;  I, 41-42.
   Např. také: Anacharsis, Mysón, Peisistratos, Pýthagorás, Epicharmos, mythografové Epimenidés, Ferekýdés, Akúsilaos aj.
   Edice: Diels-Kranz a edice Diogena L., Stobaia a lyriků (zvl. Solón).   Přehled: Sedm mudrců .RTF nebo Charakteristiky sedmi mudrců .RTF
 

                                                                                                     Jednotlivě:

 

  Sedm mudrců - .RTF

 U Diogena Laertia

U Platóna

U Démétria Fal. (Stob.)

U Sósiada (Stob.)

  Kleobúlos - .RTF

 Řecky A 1 .PDF,  .DOC

Řecky A 2 .PDF,  .DOC

Řecky A 3 .PDF,  .DOC

Řecky .PDF,  .DOC

  Solón - .RTF

 Česky A 1 .PDF,  .RTF

Česky A 2 .PDF,  .RTF

Česky A 3 .PDF,  .RTF

Česky .PDF,  .DOC

  Chilón - .RTF

 

Delfika

Poznámky k 7 mudrcům  .RTF

  Thalés - .RTF

 

Gnómická lyrika

Literatura k 7 mudrcům  .RTF

  Pittakos - .RTF

 

Lygdamis (Naxika)

Plútarchos, O delfském E .PDF, .RTF, řecky.PDF, .DOC

  Biás - .RTF

 

 

Plútarchos, Hostina sedmi mudrců

  Periandros - .RTF

 

 

Fotky z Delf

  Anacharsis - .RTF

Mysón - .RTF

 

Jak to bylo doopravdy   .PDF,  .RTF

  Epimenidés

Ferekýdés

Pýthagorás

Epicharmos

Akúsilaos